ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład korporacyjny) w branży Offshore Wind.

"Morska energetyka wiatrowa jest postrzegana jako jedno z narzędzi walki ze zmianami klimatu, wspierając realizacje celów Europejskiego Zielonego Ładu. Temat ESG (ang. environmental, social, corporate governance) znajduje się w centrum zainteresowania firm działających w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Aby włączyć się w łańcuchy dostaw dla projektów offshore wind, dostawcy oraz poddostawcy usług i komponentów powinni wziąć pod uwagę raportowanie ESG. Eksperci wskazują, że stosunkowo to nowy obszar, wyzwaniem może być brak kadr i specjalistów w zakresie ESG z racji dużego zainteresowania wdrażaniem polityk ESG w firmach. Był to główny temat dyskusji grupy roboczej działającej w ramach inicjatywy Blue Baltic Community, inicjatywy Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości STARTER." ~ Redakcja OffshoreWindPoland.pl

25.11.2023 10.00-12.00 Jakub Budzyński

Prelegenci

Wojciech Iwulski (Fundacja Rozwoju Interim Management’u)

ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład korporacyjny) w branży Offshore Wind. Założyciel i Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Interim Managementu (FRIM). Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą i rozwojem organizacji w MŚP. Swoją pozycję ekspercką w segmencie B2B zbudował podczas 17 lat kariery zarządczej w organizacjach o różnej skali i zasięgu. Od kilku lat dodatkowo zaangażowany wraz z grupą Interim Managerów oraz Partnerów Fundacji w tematykę zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (ESG).

Joanna Czerepko (Uniwersytet Gdański)

ESG (Środowisko, Społeczna odpowiedzialność i Ład korporacyjny) w branży Offshore Wind. Dr Joanna Czerepko jest adiunktem na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. We wrześniu 2023 r. dr Joanna Czerepko zainicjowała utworzenie Pomorskiego Forum ESG, którego pierwsze spotkanie miało miejsce w Inkubatorze STARTER. Obecnie skupia się na rozwoju tego projektu, utworzeniu studiów podyplomowych z zakresu ESG oraz dalszej analizie przedsiębiorstw i konsumentów w obszarze zakreślonym przez ten akronim.