Hero 3

Porozmawiajmy o branży offshore wind

MAPA DOSTAWCÓW OFFSHORE WIND

Inkubator STARTER w ramach projektu Blue Baltic Community, finansowanego ze środków Miasta Gdańsk, realizuje bazę danych i mapę przedsiębiorstw oraz interesariuszy branży MEW, zawierającej dane na temat ich działalności oraz pozycji w łańcuchu dostaw czy cyklu życia morskich farm wiatrowych.

Celem bazy jest wsparcie budowania sieci współpracy między przedsiębiorcami i interesariuszami działającymi w sektorze MEW, ułatwienie wejścia w łańcuch dostaw oraz łączenie firm produkcyjnych i usługowych z firmami posiadającymi zapotrzebowanie na dany produkt lub usługę.

Wszystkie osoby, które chciałyby aby ich firma pojawiła się na mapie, prosimy o kontakt blue@inkubatorstarter.pl oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 • ALUSHIP TECHNOLOGY Sp. z o.o.
 • 7 WILLOWS Sp. z o.o.
 • AMS Sp. z o.o.
 • ASE Offshore Sp. z o.o.
 • Baltic Diving Solutions Sp. z o.o.
 • Bioseco S.A.
 • CO-MADE Sp. z o.o.
 • CRIST Offshore Sp. z o.o.
 • EKO-KONSULT Sp. z o.o.
 • EL-MARK Sp. z o.o.
 • ENMARO Energy Market Observer Sp. z o.o.
 • EURO-WELD
 • FAIRPLAY TOWAGE POLSKA Sp. z o.o.
 • FLINT Systems Sp. z o.o.
 • FROG Sp. z o.o.
 • I+MED Sp. z o.o.
 • Industria Project Sp. z o.o.
 • Inter Marine Sp. z o.o.
 • LHM Poland Sp. z o.o.
 • LOTOS Petrobaltic S.A.
 • MAG Offshore Sp. z o.o.
 • MEWO S.A.
 • NAVIC Engineering Polska Sp. z o.o.
 • Open Sea Sp. z o.o.
 • PROTEA S.A.
 • PŻB Offshore Sp. z o.o.
 • Rojam Major, Predkiel Sp. j.
 • Rojam Safety Center Sp. z o.o.
 • Seaonics
 • Seatech Engineering
 • StoGda Ship Design & Engineering Sp. z o.o.
 • Technica Nova Baltica
 • Trident BMC
 • Windhunter Academy
 • Inkubator STARTER
 • Pomorskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW)
 • Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku
 • PROJMORS Biuro Projektów Budownictwa Morskiego Sp. z o.o.
 • PRĄD Engineering Sp. z o.o.
 • Invest in Pomerania
 • InvestGDA (Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.)
 • Baltic Resourcing Sp. z o.o.
 • Rumia Invest Park Sp. z o.o.
 • Mostostal Pomorze S.A.
 • Uniwersytet Gdański
 • Polski Rejestr Statków S.A.
 • Baltic Lawyers law & maritime law solutions
 • N-Sea Polska Sp. z o.o.
 • Ferchau Poland

Przygotowanie i zarządzanie projektem

MEW - doradztwo inżynieryjne i zarządzanie
Badania środowiskowe
Uzyskanie pozwoleń
MEW - inżynieria i projektowanie

Projektowanie i produkcja elementów

Turbiny wiatrowe
Usługi inżynieryjno-projektowe
Gondola
Wirnik
Wieża
Fundament turbiny
Usługi inżynieryjno-projektowe
Monopale
Fundamenty kratownicowe - jacket
Transition piece
Ochrona przed korozją
Produkcja komponentów stalowych drugorzędnych
Kable
Usługi inżynieryjno-projektowe
Kable wyprowadzające - export
Ciągi kablowe (inter-array cabling)
Kable lądowe
Podstacja na morzu (OSS, morska trafostacja, offshore substation)
Usługi inżynieryjno-projektowe
Morska trafostacja - EPC
Morska trafostacja - konstrukcja TOPSIDE
System elektryczny, kompon. elektryczne
Inne sprzęty, udogodnienia lub wyposażenie
Podstacja na lądzie (onshore substation)
Usługi inżynieryjno-projektowe
Lądowa podstacja - EPC
Budynki, dostęp oraz bezpieczeństwo
Prace budowlane, układanie kabla ląd., prace elektryczne
System elektryczny, kompon. elektryczne
Inne sprzęty, udogodnienia lub wyposażenie
Baza operacyjna
Usługi inżynieryjno-projektowe
Baza operacyjna EPC
Budynki, dostęp oraz bezpieczeństwo
Inne sprzęty, udogodnienia lub wyposażenie

Budowa jednostek pływających

Usługi inżynieryjno - projektowe
Budowa statków instalacyjnych i serwisowych
Budowa jednostek wsparcia na morzu oraz CTV
Wyposażenie jednostek pływających
Pozostałe usługi i serwisy związane z budową jednostek pływających

Armatorzy jednostek pływających

Usługi inżynieryjno - projektowe
Jednostki CTV
Statki badawcze
Statki serwisowe
Jednostki wsparcia
Statki instalacyjne

Instalacja i rozruch farmy wiatrowej

Usługi inżynieryjno-projektowe
Logistyka morska (koordynacja i inne)
Porty na potrzeby fazy instalacyjnej
Prace instalacyjne na morzu
Usługi i serwisy dla branży morskiej
UXO i serwisy specjalistyczne

O&M i porty serwisowe

Usługi inżynieryjno-projektowe
Porty serwisowe (operacje, logistyka, baza operacyjna na lądzie)
Porty serwisowe - logistyka morska
Usługi i zaopatrzenie dla serwisów O&M
Usługi utrzymania i serwisu MEW
Bezpieczeństwo operacji serwisowych
Inspekcje BHP

Rozbiórka (decomissioning)

Usługi inżynieryjno-projektowe
Rozbiórka elementów na morzu
Rozbiórka elementów na lądzie
Utylizacja lub recykling komponentów

Usługi realizowane na poszczególnych etapach cyklu życia MEW

Firmy doradcze, konsultingowe i zarządzanie projektem
Usługi prawne i administracyjne
Certyfikacja
Ubezpieczenia
Usługi finansowe
Usługi rekrutacyjne
Optymalizacja wydajności
Monitorowanie i kontrola
Szkolenia pracowników
Pozostałe usługi

Instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, R&D

Inkubator Starter Logo